Öğr. Gör. NERMİN AKARÇAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. NERMİN AKARÇAY

T: (0282) 250 3416

M nakarcay@nku.edu.tr

W nakarcay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Ulaştırma Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:Deniz ve Liman İşletmeciliği
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2013-2020
Tez: Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücüne ve Performansına Etkileri: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren Liman İşletmelerinde Bir Araştırma (2020)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT ANA BİLİM DALI/ İKTİSAT TEORİSİ
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: Liman Özelleştirmeleri ve Türkiye Uygulaması (2009)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE
Öğrenim Yılları: 2000-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Program Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2009-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş. 2006-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKARÇAY N., "Bilişim Teknolojileri Kulanımının İşletmelerin Rekabet Gücüne Etkileri", International Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, vol. 6, pp. 3235-3247, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TUNALI H., AKARÇAY N., Deniz Taşımacılığı ile Sanayi Üretimi İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt 3, ss. 111-122, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N. ., Tekirdağ İl ve İlçelerinde Kadın Grişimcilik Kültürü, Makro Ekonomiye Etkileri ve Sonuçları:Alınması Gereken Tedbirler ve Çözüm Önerileri, Namık Kemal üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2014.
Özgün Makale
3. AKARÇAY N., İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi, Tekirdağ Yorum Dergisi, cilt 3, ss. 14-14, 2010.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AKARÇAY N., Yönetim Kuram ve Teknikler, Bölüm: Toplam Kalite Yönetimi, Yayın Yeri: Orion Kitabevi, Editör: Kartal Nazım, Demir Konur Alp,, 2018.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKARÇAY N., Denizcilik Sektörünün Ekonomiye Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, International Economic Reserach and Financial Markets Congress (12.04.2018-14.04.2018).
Tam metin bildiri
2. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H. ., AKARÇAY N., Uzman Liderliğin Örgüt Yönetimi Üzerine Etkileri Hakkında Kuramsal Bir Çalışma Bir Uzman Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini Organize Etme Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference series IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKARÇAY N. ., Tekirdağ Limanları ve Türkiye Deniz Taşımacılığındaki Payı, Tekirdağ İli Değerleri (04.10.2010-).
Tam metin bildiri
Katıldığı Kurslar
İMKB, Yer:İSTANBUL.
Aldığı Sertifikalar
DENİZCİLİK VE LİMANCILIK SEMİNERİ, Yer:İSTANBUL.